Pluton Svea - Lyrics

Nordmän

Från "Stöveltrampen ekar igen"

Hem | Stöveltramp | Segermarschen | Stöveltrampen ekar igen | Drömmen om frihet

För länge sedan i vårat land
Var vi ett enat folk med svärd i våran hand
I österled och i västerled
Gick vår plundringsfärd med klara besked

Nordmän – ett folk som slåss för friheten
Nordmän – med starka drag av forntiden
I generna på nytt finns glöd
Ragnarök ska bli er död
Nordmän – för våra anor vi slå vakt
Nordmän – med samma blod med samma dödsförakt
Vi bara tar och aldrig ger
och offren dom blir fler och fler

Vi ska plundra våran jord
För världen väntar på oss krigare från nord
Och utan ångest, utan skam
Drar våra drakskepp på haven fram

Nordmän – ett folk som slåss för friheten
Nordmän – med starka drag av forntiden
I generna på nytt finns glöd
Ragnarök ska bli er död
Nordmän – för våra anor vi slå vakt
Nordmän – med samma blod med samma dödsförakt
Vi bara tar och aldrig ger
och offren blir fler och fler


Nordmän – ett folk som slåss för friheten
Nordmän – med starka drag av forntiden
I generna på nytt finns glöd
Ragnarök ska bli er död
Nordmän – för våra anor vi slå vakt
Nordmän – med samma blod med samma dödsförakt
Vi bara tar och aldrig ger
och offren dom blir fler och fler