Pluton Svea - Lyrics

Segermarschen

Från "Segermarschen"

Hem | Stöveltramp | Segermarschen | Stöveltrampen ekar igen | Drömmen om frihet

Svensken är trött på att andra försörja
Den dagen han vaknar kommer kriget att börja
Befrielsen stundar förr än ni ana
Res er till kamp nu folket vi manar
Förtryckarsystemet skall slutligen stormas
Sverige av svenskar åter skall formas
Vi skall krossa och slå det som folkstammen hotar
Så att det onda och orena inte sig rotar

Sveriges folk marscherar fram
vi är inga offerlamm!
På väg mot strid för kampens tro
segervissa utan ro!

Sveriges folk marscherar fram
vi är inga offerlamm!
På väg mot strid för kampens tro
segervissa utan ro!

Sverige vakna res dig till sist
övervinn näbbarnas ondska och list
Tillsammans enade står vi en dag
segrar i kraft av naturens lag
Lögnens vapen trubbas så av
svensken är ej guldmaktens slav
Tanken skall rensas och åter bli fri
Sverige vårt fosterland enat ska bli

Sveriges folk marscherar fram
vi är inga offerlamm!
På väg mot strid för kampens tro
segervissa utan ro!

Sveriges folk marscherar fram
vi är inga offerlamm!
På väg mot strid för kampens tro
segervissa utan ro!

För de som sålde vårt fosterjord ut
väntar ett föga ärofullt slut
Skuldra vid skuldra på knä ska ni stå
Ett kulhål i nacken alla skall få
Dom som har bistått förrädarnas makt
repet runt halsen en dag ska få lagt
Tro ej att vi glömmer illdåden bort
vi minns allt ni utfört vi känner er sort

Sveriges folk marscherar fram
vi är inga offerlamm!
På väg mot strid för kampens tro
segervissa utan ro!

Sveriges folk marscherar fram
vi är inga offerlamm!
På väg mot strid för kampens tro
segervissa utan ro!

Sveriges folk marscherar fram
vi är inga offerlamm!
På väg mot strid för kampens tro
segervissa utan ro!