Pluton Svea - Lyrics

Revolution starta

Från "Segermarschen"

Hem | Stöveltramp | Segermarschen | Stöveltrampen ekar igen | Drömmen om frihet

Befinner oss i tiden mellan skymning och mörker
vi hamnat här genom osynlig list,
Dagens ljus vi ej ännu kunna skymta
men kamprop nu kallar för landet vi mist.

Som landet vi älska fienden vi hata - revolution starta!
Som landet vi älska fienden vi hata - revolution starta!

Ung och svensk, du är dömd sedan födseln
känner en vrede som blir till ett hat
samordnar, planerar och riktar
Nu skall den krossas, denna förtryckarstat

Som landet vi älska fienden vi hata - revolution starta!
Som landet vi älska fienden vi hata - revolution starta!

Makten åt svensken blir till ett motto
ny ordning i gryende morgon sky
Än en gång landet blomstra,
ja riktigt leva upp
mörkrets dolda krafter fly

Som landet vi älska fienden vi hata - revolution starta!
Som landet vi älska fienden vi hata - revolution starta!

Då vi är ute ur tätnande dimma
Svensken reser sig upp
Då är det dags, befrielsens timma
När det blåa och gula vajar i topp

Som landet vi älska fienden vi hata - revolution starta!
Som landet vi älska fienden vi hata - revolution starta!
Som landet vi älska fienden vi hata - revolution starta!
Som landet vi älska fienden vi hata - revolution starta!