Pluton Svea - Lyrics

Dagen kommer

Från "Drömmen om frihet"

Hem | Stöveltramp | Segermarschen | Stöveltrampen ekar igen | Drömmen om frihet

Marxister och borgare, sålde vårt land,
Det som folket sig tillskansat, det sattes i brand.
En sjukdom från öster slog sig så ned,
En främmande varelse länge oss red.
Hatad som pesten, och avskydd som lusen,
Från början en handfull, snart flera tusen!
Guldet och makten, han har i sin hand,
Varhelst det finns pengar, blir hans hem och hans land.

Vill styra vårt väsen, vår handling och tro.
Tar främlingar till oss, för att bygga och bo.
Talar så vackert, så riktigt och rätt,
Men flosklerna saknar både reda och vett.
Folksjälen vaknar så renad och stark,
Förtryckarna bort från vår nordiska mark.
Gamla värderingar gäller igen:
En fiende är en fiende, en vän är en vän.

Blodet oss burit från de äldsta av tider,
Samling till uppror då svenskarna lider!
Morgonen gryr och mörkret försvinner,
Dagen nu kommer då svenskarna vinner!
Förrädarna vill att vi bockar och niger,
Vi vägrar att lyda, vi åt kampen oss viger.
Skynda er bröder så att vi hinner
Segern är vunnen när kvällssolen brinner!