Pluton Svea - Lyrics

Friheten leve

Från "Drömmen om frihet"

Hem | Stöveltramp | Segermarschen | Stöveltrampen ekar igen | Drömmen om frihet

Du folk som förslavades i lögner och skam
Se frihetens dag ännu kan gry.
I tätnande led marscherar ungdomen fram
Till kamp över stad & land & by
Från nordlands dunkel blåa skogar och fjäll
Till soliga österskär & Sund
Vi ropar kring dalarna och bergen vårt Hell
För denna frihets unga morgonstund

Sverige fritt är ett lösen för alla
När vårt folk bryter upp från sina främmande band
Kapitalsmidda bojor skall falla, från valkig hand.
Vi ser borgarnas bleka fanor slakna
Och hur marxismen står i brand.
Ja, då vi höja vårt rop: SVERIGE VAKNA!
Kring härjat land.

Till kamp går signalen mot förtryckarnas här
Som slog oss i skulder och i nöd.
Vi vill inte längre inför guldets begär
Se folket bereda sig på död.
Hur det brinner en eld i hundratusende bröst.
För frihet, för hem och fosterjord.
Allt högre mot vinden stiger ungdomens röst
Vi måste leva kraft i våra ord

Sverige fritt är ett lösen för alla
När vårt folk bryter upp från sina främmande band
Kapitalsmidda bojor skall falla, från valkig hand.
Vi ser borgarnas bleka fanor slakna
Och hur marxismen står i brand.
Ja, då vi höja vårt rop: SVERIGE VAKNA!
Kring härjat land.

Låt fanorna stiga över kämpande led
Till resning i morgonljus vi gå.
Det finns ingen återväg, det finns ingen fred
Så länge förtryckarvapen slå
Låt sångerna ljuda om det skapades rätt.
I Sverige vårt framtidsland & tro.
Om arbetets härdade friborna ätt
Som under fanan tryggad måste ro

Sverige fritt är ett lösen för alla
När vårt folk bryter upp från sina främmande band
Kapitalsmidda bojor skall falla, från valkig hand.
Vi ser borgarnas bleka fanor slakna
Och hur marxismen står i brand.
Ja, då vi höja vårt rop: SVERIGE VAKNA!
Kring härjat land.