Pluton Svea - Lyrics

Frihet och rätt

Från "Drömmen om frihet"

Hem | Stöveltramp | Segermarschen | Stöveltrampen ekar igen | Drömmen om frihet

Frihet och rätt

Från Stora Drammen i syd till Treriksröset i nord,
sträcker sig Sverige, det vackraste på vår jord.
Högborg för svinen som med vanmakt förgör.
Och passivt ser på när svensken dör.

I svastikans tecken, vår frihetssymbol,
stärks vår tro om ett enat mål.
Vi höjer vapen för fosterjord och ätt,
vårt slutliga mål är frihet och rätt.

Vi länge stått i dess väg, de försökt att bana fri.
Mångkulturens massor - ett politiskt hyckleri.
Men det skarpaste stål skall fria eller fälla
Och då för alltid våra lagar gälla!

I svastikans tecken, vår frihetssymbol,
stärks vår tro om ett enat mål.
Vi höjer vapen för fosterjord och ätt,
vårt slutliga mål är frihet och rätt.


I svastikans tecken, vår frihetssymbol,
stärks vår tro om ett enat mål.
Vi höjer vapen för fosterjord och ätt,
vårt slutliga mål är frihet och rätt.

Fast svensken tvingas att leva fattig i sitt eget land,
bistår vi andra med en hjälpande hand.
Den största i nöd är ej den som givits mat.
Den största i nöd är den som svikits av sin stat!

I svastikans tecken, vår frihetssymbol,
stärks vår tro om ett enat mål.
Vi höjer vapen för fosterjord och ätt,
vårt slutliga mål är frihet och rätt.

I svastikans tecken, vår frihetssymbol,
stärks vår tro om ett enat mål.
Vi höjer vapen för fosterjord och ätt,
vårt slutliga mål är frihet och rätt.